Často kladené otázky oponentů/vedoucích bakalářských a diplomových prací


Na koho se mohu v případě nejasností či problémů obrátit?

V případě nejasností či problémů se obraťte na kontaktní osoby uvedené v mailu s žádostí o posudek, tj.

 • Hana Kličková (kontakt) pro obory
  • Radiologický asistent (bakalářský)
  • Zdravotnický záchranář (bakalářský)
  • Plánování a řízení krizových situací (bakalářský)
  • Fyzioterapie (bakalářský)
  • Civilní nouzové plánování (magisterský)
 • Nikola Lukáčová (kontakt) pro obory
  • Biomedicínský technik (bakalářský)
  • Systémová integrace procesu ve zdravotnictví (magisterský)
  • Biomedicínský inženýr (magisterský)
 • Lucie Kulhánková (kontakt) pro obory
  • Biomedicínská informatika (bakalářský)
 • Romana Šiffnerová (kontakt) pro obory
  • Optika a optometrie (bakalářský)
  • Přístroje a metody pro biomedicínu (magisterský)

Jak se přihlásit do systému Projects?

 1. na adrese projects.fbmi.cvut.cz najdete přihlašovací formulář
  • externisté: přihlašovací jméno = emailová adresa, heslo = heslo zaslané mailem
  • členové FBMI: přihlašovací jméno = přihlašovací jméno k fakultnímu mailu, heslo = heslo k fakultnímu mailu

Jsem externista, jak získám heslo k přihlášení do systému Projects?

 1. na adrese projects.fbmi.cvut.cz najdete přihlašovací formulář
 2. pod přihlašovacím formulářem klikněte na odkaz Zapomněl jste heslo?
 3. zadejte Vaši e-mailovou adresu, která slouží pro přístup do Projects (v případě nejasností se obraťte na sekretářku katedry)
 4. na zadaný mail Vám přijde heslo

Co všechno by měl externista (OPONENT) udělat?

 1. napsat posudek
 2. vytisknout PDF verzi posudku
 3. vytisknout dohodu o provedení práce
 4. zaslat vytištěný posudek i dohodu o provedení práce na kontaktní adresu uvedenou v záhlaví posudku

Co všechno by měl externista (VEDOUCÍ) udělat?

 1. napsat posudek
 2. vytisknout PDF verzi posudku
 3. zaslat vytištěný posudek na kontaktní adresu uvedenou v záhlaví posudku

Kde naleznu schválené zadání práce (bakalářské/diplomové), kterou hodnotím?

 1. přihlaste se do systému Project na adrese projects.fbmi.cvut.cz
 2. v menu v sekci Posudky k vedeným projektům (vedoucí) či Posudky k oponovaným projektům (oponenti) vyberte odkaz Aktuální
 3. zobrazí se seznam Vámi vedených/oponovaných projektů pro aktuální akademické období
 4. u práce (bakalářské/diplomové), kterou chcete hodnotit, klikněte na odkaz Zadání (PDF)

Kde naleznu vypracování práce (bakalářské/diplomové), kterou hodnotím?

 1. přihlaste se do systému Project na adrese projects.fbmi.cvut.cz
 2. v menu v sekci Posudky k vedeným projektům (vedoucí) či Posudky k oponovaným projektům (oponenti) vyberte odkaz Aktuální
 3. zobrazí se seznam Vámi vedených/oponovaných projektů pro aktuální akademické období
 4. u práce (bakalářské/diplomové), kterou chcete hodnotit, klikněte na odkaz Vypracování (ZIP)

Kde vyplnit hodnocení práce (bakalářské/diplomové)?

 1. přihlaste se do systému Project na adrese projects.fbmi.cvut.cz
 2. v menu v sekci Posudky k vedeným projektům (vedoucí) či Posudky k oponovaným projektům (oponenti) vyberte odkaz Aktuální
 3. zobrazí se seznam Vámi vedených/oponovaných projektů pro aktuální akademické období
 4. u práce (bakalářské/diplomové), kterou chcete hodnotit, klikněte na odkaz Napsat posudek
 5. zobrazí se formulář pro hodnocení práce
 6. vyplňte hodnocení
 7. klikněte na tlačítko Uložit

Posudek lze opakovaně upravovat až do uplynutí termínu pro ukončení vypracování posudků, viz mail s žádostí o vypracování posudku.

Co dělat když u bakalářské/diplomové práce nejsou odkazy "Vypracování" a "Napsat posudek"?

To, že u bakalářské/diplomové práce není odkaz "Vypracování" a "Napsat posudek", značí, že student práci neodevzdal. Takováto práce není určená k hodnocení, tj. nelze ji hodnotit.

Kde najdu hodnocení, které mám vytisknout?

 1. přihlaste se do systému Project na adrese projects.fbmi.cvut.cz
 2. v menu v sekci Posudky k vedeným projektům (vedoucí) či Posudky k oponovaným projektům (oponenti) vyberte odkaz Aktuální
 3. zobrazí se seznam Vámi vedených/oponovaných projektů pro aktuální akademické období
 4. u práce (bakalářské/diplomové), kterou chcete hodnotit, klikněte na odkaz Posudek (PDF)

Kde vytisknout dohodu o provedení práce?

 1. vytisknout Dohodu o provedení práce
 2. doplnit potřebné údaje
 3. zaslat spolu s podepsanym hodnocením práce na adresu fakulty uvedenou v záhlaví hodnocení
16dab3251204250213e0b8643d920fa6
b796102c32c3f9443d877e3108075c6b